Het Debian Sociale Contract

Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt Versie 1.0, geratificeerd op 5 juli 1997.

Debian, de makers van het Debian systeem, hebben het Debian Sociale Contract opgesteld. Het "Debian Vrije Software Richtlijnen"-gedeelte van het contract, dat oorspronkelijk is ontwikkeld als een verzameling verplichtingen waarover we hebben afgesproken ons eraan te houden, is door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de Open Source Definitie.


Het Sociale Contract met de Vrije Software Gemeenschap

 1. Debian zal 100% vrije software blijven

  De richtlijnen die we gebruiken om te bepalen of een werk vrij is, geven we in het document getiteld De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG). We beloven dat het Debian systeem en al zijn componenten vrij zal zijn volgens deze richtlijnen. Zowel mensen die vrije als mensen die niet-vrije werken maken of gebruiken op een Debian-systeem zullen wij ondersteunen. We zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit het gebruikt van een niet-vrije component vereist.

 2. We geven terug aan de vrije-software gemeenschap

  Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG). We zullen het best mogelijke systeem maken, opdat vrije werken wijd en zijd zullen worden gedistribueerd en gebruikt. Zaken als oplossingen voor bugs, verbeteringen, verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de upstream-auteurs van de werken die in ons systeem zijn opgenomen.

 3. We zullen geen problemen verbergen

  We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen zullen direct zichtbaar worden voor anderen.

 4. Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij vrije software

  We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en de vrije-software gemeenschap. We zullen hun belangen het zwaarst laten wegen in onze prioriteiten. We zullen de behoefte van onze gebruikers om te kunnen werken in allerlei verschillende computeromgevingen, ondersteunen. We zullen geen bezwaar maken tegen niet-vrije werken die bedoeld zijn om op Debian-systemen te draaien of niet proberen om personen die zulke werken maken of gebruiken een vergoeding te laten betalen. We zullen derden toelaten om distributies te ontwikkelen die zowel het Debian-systeem als andere werken bevatten, zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief hoogwaardige materialen leveren, zonder wettelijke restricties die een dergelijk gebruik van dit systeem zou verhinderen.

 5. Werken die niet aan onze standaarden van vrije software voldoen

  We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben die niet voldoen aan de Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We hebben in ons archief de gebieden contrib en non-free gemaakt voor zulke werken. Hoewel de pakketten in deze gebieden zijn geconfigureerd voor gebruik met Debian, zijn ze geen deel van het Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan de licenties van de softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te zien of zij deze software op hun cd's kunnen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije softwarepakketten.


De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)

 1. Vrije verdere verdeling

  De licentie van een onderdeel van Debian mag niemand verbieden de software als een deel van een softwaredistributie met programma's van verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een dergelijke verkoop.

 2. Broncode

  Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet toegestaan zijn.

 3. Afgeleide werken

  De licentie moet wijzigingen en afgeleide werken toestaan en moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde voorwaarden als de licentie van de originele software.

 4. Integriteit van de broncode van de auteur

  De licentie mag enkel restricties opleggen aan verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat zogenaamde patch bestanden, die het doel hebben het programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen worden. De licentie moet expliciet de distributie toelaten van software die met gewijzigde broncode gecompileerd werd. De licentie mag eisen dat afgeleide werken een andere naam of een ander versienummer dragen dan de originele software. (Dit is een compromis. De Debian groep moedigt alle auteurs aan om het wijzigen van bestanden, broncode of gecompileerd, niet te beperken.)

 5. Geen discriminatie van personen of groepen

  De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen discrimineren.

 6. Geen onderscheid tussen toepassingsgebieden

  De licentie mag het gebruik van het programma in een bepaald toepassingsgebied niet inperken. Zij mag bijvoorbeeld niet verbieden dat het programma door een bedrijf wordt gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.

 7. Verspreiding van de licentie

  De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog aan een extra voorwaarden moet voldoen.

 8. De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn

  De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma deel is van een Debian-systeem.

 9. De licentie mag andere software niet besmetten

  De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid. Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije software moet zijn.

 10. Voorbeelden van licenties

  De GPL (zie ook de niet-officiële vertaling naar het Nederlands), de BSD en de Artistic licentie zijn voorbeelden van licenties die wij als vrij beschouwen.

Het idee om ons sociaal contract met de vrije-software gemeenschap expliciet op te schrijven, werd voorgesteld door Ean Schuessler. Bruce Perens schreef een eerste ontwerp dat in juni 1997 tijdens een e-mailconferentie van een volle maand bijgeschaafd werd door de andere ontwikkelaars van Debian en dat uiteindelijk werd aangenomen als het officiële beleid van het Debian Project.

Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de Open Source Definitie te maken.

Andere organisaties mogen afleidingen maken van dit document en/of erop voortbouwen. Vermeld alstublieft het Debian-project als u dit doet.